Hizmetlerimiz

Hizmet verdiğimiz alanlarda sahip olduğumuz uzmanlık ve deneyimimizi harmanlayarak etkin sonuç alınmasını sağlıyoruz.

Stratejik İletişim Danışmanlığı

Stratejik İletişim Danışmanlığı

Kurumun vizyonuna, iş ve iletişim hedeflerine uygun olarak, kurum imajını geliştirecek, tanınırlığı arttıracak, iletişimin tüm alanları ve bu alanlarda kullanılacak yöntemleri gösteren iletişim stratejisi oluşturulur ve iletişim faaliyeti bu strateji aracılığıyla yürütülür.

Kurum İçi İletişim

Kurum İçi İletişim

Kurumların çalışanları arasında uyumun öne çıkartılması, kurumun ilke ve değerlerinin çalışanlara aktarılması, çalışanların kurumun birer sözcüsü ve dijital mecrada aktif birer temsilci olabilmesi için, e-bülten, e-öğrenme, e-video gibi araçların etkin kullanımı ve uygun içeriklerin yaratılması sağlanır.

Medya İlişkileri

Medya İlişkileri

Dijital ve geleneksel medya araçları etkin kullanılarak; sürekliliği sağlanmış, planlı, sonuçları ölçülebilen, mecraların niteliğine uygun olarak mesajların çeşitlendirildiği medya iletişimi yapılır.

Pazarlama İletişimi

Pazarlama İletişimi

Markanın güçlenmesini, ürünlerin tanıtımını sağlayacak yaratıcı pazarlama ve etkinlik önerileri geliştirilerek, fuar konferans katılımı,ürün ve hizmet tanıtımı gibi girişimlerde bulunarak, pazarlama faaliyetlerine katkıda bulunulur.

Sosyal Medya

Sosyal Medya

Sosyal medya, stratejik iletişimin bir mecrası olarak değerlendirilir. Web siteleri, bloglar, facebook, twitter ve arama motorları mecranın niteliğine uygun olarak tasarlanmış içerikle verimli kullanılır. Kurumlar bu mecrada izlenerek, gelişmelere anında müdahale edilir. Sosyal medyada ölçümleme yapılarak iletişimin etkisi ve sonuçları raporlanır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kurumlar arası bir gösteriş yarışına dönme tehlikesi bulunan sosyal sorumluluk alanında: Şeffaf, anlaşılır, hesap verebilir olmak önem taşıyor. Kurumun amaç ve vizyonu ile uyumlu, marka değerine katkıda bulunacak sosyal sorumluluk projeleri oluşturulur, bu projeler kamuoyu ve paydaşlarla kurulan iletişimin bir parçası olarak değerlendirilir.

Kriz İletişimi

Kriz İletişimi

Muhtemel kriz alanları saptanır ve bir kriz anında alınacak önlemler, verilecek mesajlar, kriz sözcüleri bir plan çerçevesinde belirlenir. Bir kriz simülasyonu oluşturulur.

Medya Eğitimleri

Medya Eğitimleri

Kurum sözcülerinin medya hakkında bilgilendirilmesi, iletişimin gücünün arttırılması için kilit önem taşıyor. Günümüzün gelişen ve çeşitlenen medya mecraları, bu mecralarda etkili konuşma ve mülakat teknikleri, bu tekniklerin simülasyon ortamında öğretilmesi medya eğitimimizin en önemli parçalarıdır.